Kerstontbijt met matches & duurzame doelstellingen

‘Hoe transformeer je versneld naar een circulaire economie’? Met deze vraag startten we het kerstontbijt van C-Bèta afgelopen dinsdag. Charlotte Extercatte van Ambassadorwise nam ons mee in de kracht van ambassadeurs, en wat dit betekent voor versnelling in innovatie en andere positieve effecten in en tussen organisaties. Zij deelde met ons de 10 succesfactoren:

#1 Visie hebben

#2 Eigenheid inzetten

#3 Energie geven

#4 Ruimte maken

#5 Kompas formuleren

#6 Rollen verdelen

#7 Actie met ambitie definiëren

#8 Community bouwen

#9 Horizon herijken

#10 Trots en transparant zijn

Met de inspiratie van Charlotte op zak vervolgden we het kerstontbijt met het vormen van matches tussen alle deelnemers, die ter voorbereiding een duurzame doelstelling aan ons hadden doorgegeven. We delen graag onze drie grootste lessen:

1)    Diversiteit aan thematiek

Rondom diverse thema’s en expertise hebben we matches kunnen maken. Zo stelde Freya Verhulsdonk met haar vraag rondom strategische duurzaamheidsplannen aan Bas van Haastrecht en Hans Piera, beide experts op dit vlak. Of neem het vraagstuk van Rogier Tan, over opschaling, waarbij expertise van Gerben Nij Bievank goed van pas kwam. Maar ook rondom thema’s als circulaire inkoop, biobased materialen, voedselverspilling, afval- en reststromen zijn verbindingen gelegd. Dat we deze diversiteit in thematiek en expertise binnen het netwerk van C-Bèta aan elkaar kunnen knopen is deze ochtend opnieuw heel zichtbaar geworden.

2)    Erkenning

We delen graag ons inzicht over erkenning. De erkenning in het feit dat je niet altijd alleen staat voor een bepaalde uitdaging en erkenning in de hobbels die circulaire economie met zich meebrengt. Zo sprak iemand: ‘soms lijkt het alsof ik in een woestijn aan het roepen ben over het thema circulaire economie, maar als ik dan weer bij C-Bèta kom merk ik dat ik niet in mijn eentje bezig ben aan deze transitie’.

3)    Bereidheid om elkaar te helpen

Als laatste viel ons op dat er zoveel bereidheid is om elkaar verder te helpen. Daar waar de ene persoon een uitdaging noemde, volgde in no-time response. Kortom, de (integrale) verbinding die nodig is om de circulaire economie te versnellen is weer eens extra van belang gebleken deze ochtend.

We kijken uit naar een nieuw jaar waarin we nieuwe verbindingen kunnen gaan leggen en uitdagingen kunnen tackelen binnen de Circulaire Economie. Ben jij er weer bij op één van onze volgende programma-onderdelen? Volg ze op www.cbeta.nl/kalender