Events/Work/Members

C-Bèta is een circulaire werk-, expositie- en evenementenplek op Schiphol Trade Park. De ambitie voor Schiphol Trade Park is hoog. Het moet het meest innovatieve en duurzame werkmilieu van Europa worden. C-Bèta speelt een belangrijke rol in het halen van die ambitie. SADC is voor de ontwikkeling van C-Bèta een samenwerking aangegaan met Buildings that Matter B.V. Samen werken wij elk vanuit onze eigen expertise aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.

C-Bèta is de overkoepelende naam voor drie onderdelen: C-Bèta Work, C-Bèta Events en C-Bèta Members. Het doel van C-Bèta is het aanjagen van de transitie naar een circulaire economie.

C-Bèta Work
Op C-Bèta wordt werk- en experimenteerruimte aangeboden aan bedrijven of initiatieven die zich bezig houden met circulariteit in de gebouwde omgeving. Denk hierbij aan partijen die actief zijn in de bouw, inrichting of de openbare ruimte.

C-Bèta Events
Op C-Bèta worden evenementen georganiseerd rondom het thema circulaire economie. Er is naast de eigen programmering van C-Bèta die in samenwerking met de community tot stand komt, ook ruimte om de locatie te huren om eigen evenementen te organiseren.

Waarom en hoe?
Centraal in de circulaire economie staat de gedachte: Waarde toevoegen en niets beschadigen. De laatste jaren is de circulaire economie steeds meer onder de aandacht gekomen. Het is echter nog lang niet het nieuwe normaal. Er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen gaande en tegelijkertijd zo weinig mogelijkheden om, samen met partners, iets te ontwikkelen om vervolgens aan de rest van de wereld te laten zien en grootschalig te implementeren. Daar speelt C-Bèta op in met C-Bèta Members.

C-Bèta Members
Dat doen we door ondernemers, van grote bedrijven tot startups, die een circulair product of dienst leveren een podium te bieden via een exposantschap. We brengen mensen bij elkaar via events en door het aanbieden van werkruimte en fysieke ruimte om te experimenteren. Zo ontstaat een community waarin koplopers uit de circulaire economie met elkaar in contact komen, kennis uitwisselen en samenwerken.