Meten is weten, ook bij lawaai van vliegtuigen

Maandag 25 oktober is de pilot Geluidsadaptief Bouwen op de kavel van C-Bèta officieel geopend. In het Haarlems Dagblad van 26 oktober verscheen onderstaand artikel van Bart Boele.

Minister Visser opent geluidsexperiment met 120 zeecontainers bij Hoofddorp

Minister Barbara Visser van Infrastructuur heeft gistermiddag bij Hoofddorp een experiment met 120 zeecontainers officieel geopend. Aan de Rijnlanderweg worden de komende twee jaar metingen van vliegtuiggeluid gedaan.

Doel van de metingen is om te kijken in hoeverre het ontwerp van een woning of gebouw en de directe omgeving kan worden aangepast, waardoor de bewoners en gebruikers minder geluidhinder ondervinden.

,,Aan de ene kant van een gebouw hoor je meer vliegtuiggeluid dan aan de andere kant. Daar wordt nu in rekenmodellen en in het ontwerp van woningen helemaal geen rekening mee gehouden’’, zegt Martijn Lugten van de TU Delft. ,,Wij gaan kijken of je met aanpassing van de omgeving en de vormgeving van een gebouw of woning het geluid kunt beïnvloeden.’’

Tussen de drie hoog opgestapelde zeecontainers zijn drie hofjes nagebootst: eentje met rechte muren, zoals er nu wordt gebouwd, een met schuine daken en de derde met luifels. Er zijn microfoons aangebracht om het geluid te meten van vliegtuigen die gebruik maken van de Kaagbaan op Schiphol. ,,We gaan heel veel data verzamelen’’, aldus Lugten. ,,Er worden ook nog weerstations en sensoren geplaatst.’’

Tuinen en bomen
Dat is de situatie het eerste jaar. In het tweede jaar worden in de twee hofjes zonder rechte muren in de ruimten tussen de zogenaamde woningen tuinen aangelegd, bomen en groene wanden geplaatst. ,,We kijken naar luchtstromen, luchtkwaliteit en fijnstof’’, vertelt Lugten. ,,Maar ook naar bouwmaterialen, de warmteproductie en het afremmen van de wind. De volgende stap van dit project is om al die gegevens te gebruiken om het ontwerp van woningen en gebouwen aan te passen. Vervolgens kijken wat het effect daarvan op de gezondheid van bewoners en gebruikers is.’’

Ervaring
Minister Visser is erg benieuwd naar de resultaten. ,,Ik woon in Zaanstad en ben opgegroeid in Assendelft, dus ik heb wel ervaring met het geluid van vliegtuigen’’, zegt ze. ,,De werkgelegenheid op en rond de luchthaven is belangrijk, maar het is hier ook een druk bevolkt gebied. Je hoort van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat vliegtuigen.’’

Of de resultaten van de proef oplossingen gaan opleveren, zal blijken. Het is een van de pogingen om de leefbaarheid rond de luchthaven te verbeteren. De geluidribbels in het landschap aan de noordkant van Hoofddorp waren ook zo’n poging. Daar is op een paar decibel na de geluidsnorm van de woningen in de wijk ernaast gehaald. Er wordt voor het laatste restje nu gesproken over aanvullende isolatiemaatregelen.

Leefbaarheid
Stichting Leefomgeving Schiphol heeft een half miljoen euro beschik- baar gesteld voor de proef, een initiatief van de TU Delft. Volgens bestuurslid Ad Rutten omdat de stichting de leefbaarheid wil verbeteren juist op plekken waar het vliegtuiggeluid niet weg zal gaan.

Foto united Photos/Toussaint Kluiters