Pilot geluidsadaptief bouwen gestart op C-Bèta

Gemeente Haarlemmermeer is 15 juni gestart met een pilot geluidsadaptief bouwen. Op de kavel van C-Bèta op Schiphol Trade Park wordt een fieldlab gerealiseerd waar onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om gebouwen zo te ontwerpen dat geluidsoverlast tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de effecten op de luchtkwaliteit, de belasting voor het milieu en het gebruik van materialen die duurzaam en herbruikbaar zijn. De onderzoeksopstelling zal bestaan uit drie verschillende gebouwtypen, bestaande uit 120 zeecontainers, om verschillende geluidsniveaus te meten. Hiermee hoopt de gemeente Haarlemmermeer meer inzicht te krijgen in het verbeteren van de kwaliteit van leven in de regio van de luchthaven.

Eerder onderzoek heeft laten zien dat gebouwen invloed hebben op de geluidsniveaus van vliegtuigen. Door slimme keuzes te maken bij stedelijke ontwikkeling, positionering en vormgeving van woningen en materiaalgebruik is het aannemelijk dat de impact van vliegtuiggeluid rond woningen kan worden beïnvloed. Experimenten met een proefopstelling om innovaties te testen, zal helpen de wetenschappelijke modellen in de praktijk te testen en te verbeteren. De uitkomsten uit het onderzoek, dat door TU Delft in samenwerking met AMS Institute wordt uitgevoerd, bieden ook een kans voor de Gemeente Haarlemmermeer om wonen en vliegen slimmer te combineren en de leefomgevingskwaliteit in luchthavenregio’s te verbeteren.

100 zeecontainers
Het fieldlab bestaat uit drie verschillende gebouwtypen met in totaal meer dan 100 honderd zeecontainers waarmee straten worden nagebootst. De proefopstelling zal gedurende twee tot drie jaar metingen doen op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, wind en temperatuur. Door de lange looptijd is het mogelijk tussendoor gevelmaterialen en/of groenstructuren te veranderen, en effecten goed in beeld te brengen. Na deze periode wordt de testlocatie ontmanteld en worden alle materialen circulair hergebruikt.

Circulaire broedplaats
De locatie Schiphol Trade Park is niet toevallig gekozen. Gebiedsontwikkelaar SADC heeft de ambitie om Schiphol Trade Park tot het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te ontwikkelen. Deze pilot sluit naadloos op deze ambities aan. C-Bèta is voor een groeiend aantal ondernemers een broedplaats voor circulaire en duurzame innovaties, mede mogelijk gemaakt door de parapluvergunning van de gemeente. Eelco Kienhuis, Salesmanager C-Bèta: “Wij werken graag mee aan dergelijke innovatieve pilots. De kennis die tijdens deze pilot wordt opgedaan helpt ons hopelijk om nog betere business parks te ontwikkelen, waar welzijn centraal staat.”

Resultaten gedeeld
De resultaten van de pilot worden met de community van C-Bèta gedeeld waardoor niet alleen kennis wordt gedeeld, maar waar mogelijk ook gezamenlijk verder wordt ontwikkeld. Zo worden de betonplaten van de ondergrond van circulair beton van het bedrijf Bio Bound gemaakt.

De gemeente zal voor geïnteresseerden en potentiële samenwerkingspartners gedurende het experiment open dagen en werkbezoeken aan de proefopstelling organiseren.

Gemeente Haarlemmermeer werkt bij deze pilot nauw samen met partners als het Rijk, Provincie Noord-Holland en TU Delft. Naast de gemeente Haarlemmermeer hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken een financiële bijdrage geleverd. Over een ander deel van de financiering is er een subsidieaanvraag ingediend bij de Stichting Leefomgeving Schiphol.