Webinar: Circulaire principes in gebiedsontwikkeling: het kan!

Kan dat wel? Dat is wat wij vaak hoorden als wij zeiden dat wij onze gebieden ontwikkelen vanuit principes van de circulaire economie. Nu kunnen we het laten zien. Circulaire principes in gebiedsontwikkeling toepassen kan! En op zo’n manier dat het toegevoegde waarde oplevert voor iedereen: beleggers, ontwikkelaars, bedrijven, medewerkers, omwonenden én de natuur! In het live-webinar op maandag 1 februari (uitgezonden vanuit C-Bèta), in de Week van de Circulaire Economie, vertellen we je er graag over. Maar we horen ook graag jouw mening en ervaring. Schrijf je daarom snel in!

Voor SADC staat de transitie naar een circulaire economie al jaren centraal in de gebiedsontwikkeling van de business parks van SADC. Circulaire economie is geen hogere wiskunde. Het gaat erom dat je economische groei stimuleert op zo’n manier dat je tegelijkertijd de leefkwaliteit verhoogt en niks beschadigt. Dat is waar wij voor staan. En daarmee willen we een bijdrage leveren aan de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Realiteit
Nu we een paar jaar verder zijn, zit circulaire gebiedsontwikkeling in ons DNA. Focus op duurzaamheid in de brede zin van het woord, niet alleen technisch en functioneel, maar ook als het gaat om belevingswaarde. We kunnen steeds meer ‘bewijs’ laten zien. De ambitie wordt realiteit.

Op Schiphol Trade Park in Hoofddorp wordt het ‘nieuwe normaal’ van gebiedsontwikkeling zichtbaar. Natuurinclusiviteit (versterken biodiversiteit en ecologie), een goede leefomgeving voor medewerkers en omwonenden, hergebruik van grondstoffen, gebruik van groene energie en een duurzame omgang met water zijn een paar van de voorwaarden. Voor onze klanten, maar ook voor ons. Bij de renovatie van de hoeve, het voorhuis, en heel recent de loods van C-Bèta, de circulaire hotspot en ontmoetingsplek op Schiphol Trade Park, brengen we dit ook zelf in praktijk. Het is een van de plekken waar wij inspiratie en kennis opdoen over circulaire gebiedsontwikkeling en die delen met partijen in de bouwsector en onze klanten.

Systeemverandering
In het webinar krijg je te horen hoe wij deze processen hebben aangepakt. En vooral ook over hoe we samen met onze klanten tot een nieuwe manier van denken komen. Ons doel is een systeemverandering samen met klanten en toeleveranciers.

Heb je zelf ideeën of ervaringen? We horen ze graag! Tijdens het webinar, of vooraf bij je aanmelding. Dan kunnen we er goed op ingaan!

Sprekers
Yasha Schadee, Duurzaamheidscoördinator SADC
Rob de Wit, Gebiedscoördinator Schiphol Trade Park, SADC
Isaac Roeterink, Projectmanager C-Bèta, SADC

Moderator
Jeanet van Antwerpen, directeur SADC

Dag en tijd
Maandag 1 februari, 15.00 – 16.00 uur