Pilot geluidsadaptief bouwen afgerond: resultaten bekend

Begin januari 2024 is de pilot geluidsadaptief bouwen op C-Bèta door de gemeente Haarlemmermeer en TU Delft afgerond. Het ‘containerdorp’ is inmiddels verwijderd. In dit artikel zijn de aanleiding, het onderzoek en de resultaten uiteengezet.

In juni 2021 is bij C-Bèta op Schiphol Trade Park het ‘Urban Comfort Lab’ opgericht. Het Urban Comfort Lab is een proefopstelling die woningen nabootst en is opgebouwd uit 120 containers. Daarmee is onderzocht of de mate waarin vliegtuiggeluid te horen is, minder wordt als het ontwerp van de gebouwen en hun plek verandert. Het onderzoek is uitgevoerd door AMS Institute en TU Delft. Andere partijen die meewerken zijn de Gemeente Haarlemmermeer, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).

De locatie Schiphol Trade Park is niet toevallig gekozen. Deze pilot sluit naadloos aan op de ambities van gebiedsontwikkelaar SADC en Schiphol Trade Park in het bijzonder. C-Bèta is een broedplaats voor circulaire en duurzame innovaties, mede mogelijk gemaakt door de parapluvergunning van de gemeente.