Hoek innoveert altijd met duurzaamheid al vertrekpunt

Alle medewerkers van Hoek (hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf) zijn het jaar goed gestart bij C-Bèta. Hoek is exposant bij C-Beta, omdat circulariteit, innovatie en duurzaamheid belangrijke thema’s voor het bedrijf zijn. Daarnaast is C-Bèta een inspirerende locatie om ook de Hoek medewerkers ter plekke te inspireren en mee te nemen in deze thema’s. Tijdens de jaarbijeenkomst van 13 januari jl. gingen we aan de slag met het thema vakmanschap en bespraken we de doelstellingen van 2020.

 

André Hoek: “Wij werken voor 80 procent aan de herkenbaarheid als goed en gedegen groenbedrijf. Bomen planten, snoeien, kappen, gazon maaien, daarvoor kan men altijd bij ons terecht. De overige 20 procent is om de speelruimte voor duurzame innovatie te borgen – continu innoveren met duurzaamheid als vertrekpunt, is een voorwaarde. Hoek groeit constant mee met de ontwikkelingen en is met regelmaat voorloper. Groei door samenwerken van onze medewerkers, partnerbedrijven en opdrachtgevers!”

 

Co-creatie

Hoek streeft naar het inzicht en de energie die ontstaan wanneer we verder kijken dan elk afzonderlijk vakgebied en ieders afzonderlijke kennis. Samenwerking zorgt voor toepassingen die waarde toevoegen: aan elkaar, aan onze opdrachtgevers en uiteindelijk de maatschappij. Voorbeelden van recente samenwerkingen zijn: Bollenstreekhout, C Bèta, Drentea, en het produceren van Bokashi met groenresten uit de wijk met boeren uit dezelfde gemeente.

 

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Hoek heeft de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de United Nations omarmd, en is sinds 5 december 2019 officieel deelnemer van de UN Global Impact.

 

Eind september 2015 is er door de Verenigde Naties (VN) een nieuwe mondiale agenda aangenomen die onder andere een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen zijn bedoeld om van de wereld voor iedereen een beter plek te maken in 2030.

 

De ambitie van Hoek in duurzaam ondernemen gaat verder. Een concrete invulling van die ambitie is de verankering van de SDG’s in onze bedrijfsmissie. En dat niet alleen: onze focus ligt vooral op DOEN! Komende tijd zullen wij vastleggen hoe deze doelen al duurzaam ingezet worden en waar we mee aan de slag gaan.

 

CityBokashi op het NE20 event van MVO Nederland

Vandaag staat Mark Berger, business developer bij Hoek met de innovatie CityBokashi op het NE20 event van MVO Nederland in de beurs van Berlage. Een concreet product om circulair en duurzaam te werken. De Citybokashi is een speciaal ontworpen (zit)element waarmee in 8 tot 10 weken vrijgekomen groenresten ter plaatse worden omgezet tot Bokashi. Als de Bokashi klaar is, wordt deze verspreid tussen het groen in de stad als strooisellaag. Dit vermindert de uitdroging van de bodem en activeert het bodemleven. De bodem kan zo meer regenwater vasthouden en het groen wordt vitaler. Groenresten blijven op het project en hoeven niet te worden afgevoerd, daarom kunnen we ons verplaatsen met een bakfiets waarmee we de CO2 uitstoot en verkeersbewegingen reduceren. Op deze wijze maken we ook in stedelijk gebied de kringloop rond.