Gezamenlijk naar verduurzaming van de voedselindustrie

Duurzame voedselvoorziening is een speerpunt voor Rabobank. Zo organiseert Rabobank de ‘Rabo Food Forward’. Een programma dat bouwt aan een wereld waarin er genoeg gezond voedsel is voor iedereen ende aankomende jaren heel Nederland aandoet. Zo streek dit programma ook in Amsterdam neer, op de Horecava. Astrid was uitgenodigd om samen met Rabobank, ondernemers, studenten en partners mee te denken hoe we ons voedselsysteem kunnen verduurzamen. In dit blog deelt ze haar belangrijkste inzichten.

De wereld staat voor een enorme opgave: in 2050 genoeg gezond voedsel produceren om 10 miljard monden te voeden. Met respect voor de omgeving, de natuur, de planeet. 

Bij C-Bèta richten we ons ook circulaire oplossingen voor het voedselvraagstuk. Zo organiseerde we vorig jaar C-Bèta Food en zetten wij samen met Greendish een nieuw concept in de markt de ‘Pressure Cooker’. Tijdens de Pressure Cooker willen we op tactisch niveau circulaire en duurzame uitdagingen in de cateringindustrie helpen oplossen. 

Korte ketens

Een veel gehoorde opmerking aan de tafels was dat de keten van boer tot consument te lang is. Het blijkt dat een maaltijd in Amsterdam vaak al 30.000 kilometer heeft gereisd voor je er een hap van neemt. Deze lange keten maakt dat het voedsel dat wij eten niet vers (meer) is, een hoge CO2 footprint heeft en het leidt er ook toe dat de boer geen eerlijke prijs krijgt voor zijn producten. Lokale voedselvoorziening werd als kans gezien. Ook het in contact brengen van consumenten en boer, het aandeelhouder worden van een boerderij en het distribueren van voedsel via kleine cityhubs werden als toekomstige kansen gepresenteerd.

30% voedselverspilling voor in de keten

30% van het voedsel dat verbouwd wordt komt niet bij de consument terecht omdat het niet de juiste vorm, kleur of formaat heeft. Dit voedsel wordt niet ingekocht door supermarkten en gaat direct naar de vee-industrie.

Voor de ‘buitenbeetjes’ die het wel redden in de supermarkt ontvangt de boer een een marginaal bedrag. Dit bedrag is niet kostendekkend. 

Energielabel voor de bodem

Het energielabel voor woningen laat zien hoe duurzaam een woning is. Hoe hoger het energielabel hoe duurzamer de woning is. 

Maar waar zit de waarde voor een bank bij het financieren van een agrariër? Die zit in de bodem. 

Barbara Baarsma, Directievoorzitter Rabobank Amsterdam opperde om voor de bodemkwaliteit ook labels te maken. Een rijke biodiverse bodem heeft bijvoorbeeld een label A. Een voedingsarme bodem heeft een label E. En weet een boer zijn bodem al dan niet met financiering van de Rabobank te verbeteren naar een rijke(re) bodem dan ontvangt hij/zij een rentekorting. Op deze manier probeert Rabobank zijn agrarische portefeuille te verduurzamen.