Growing Green Cities. Floriade 2022

Volgend jaar staat een nieuwe Floriade te gebeuren. In Almere verrijst een enorm expositie terrein waar dit internationale feest van tuinbouw wordt gevierd. Het thema ‘Growing Green Cities’ is gekozen voor deze editie om met innovaties de ontwikkelingen op het gebied van groen, voedsel, energie en gezondheid een plek te geven. Allemaal onderwerpen waarin het versnellen naar de Circulaire Economie centraal staat.

Hét thema voor de komende decennia is de vraag hoe we de verstedelijking duurzaam laten ontwikkelen. De lokale behoefte aan schone energie, gezonde voeding, goed wonen en vitaal leven in de groeiende urbanisatie (wereldwijd) neemt fors toe. Growing Green Cities wordt ook omarmt Nederland.

Met het huidige tempo van duurzaam ontwikkelen lukt het niet om de gestelde klimaatdoelen en groeiende leefbehoefte van inwoners positief te beantwoorden. Samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheden, wetenschap en opleidingen creëren de voorwaarden voor resultaat. Op de Floriade vinden die hun plek.

Growing Green Cities
Het is een internationaal feit dat steden groeien. De trek van het platteland naar steden is een trend die leidt tot innovatie. Want, hoe gaan we al die mensen in de enorme agglomeraties een vitaal leven bieden in een duurzame economie? Op de Floriade kun je ontwikkelingen zien en ondergaan op de volgende onderwerpen: vergroenen, energie transitie en voedselsysteem. Sociale rijkdom is een wenselijk resultaat.

Vergroenen
Meer bomen, minder stenen. Hoe kun je zacht leven in de stad die te vol staat met hard materiaal. Natuur-inclusief bouwen en open denken moet leiden tot de nieuwe stad.

Energie transitie
Van fossiel naar onuitputtelijke bronnen van energie. Steden leunen nog te zwaar op oude technieken. Wind, zon, geothermie en biobased moet met innovatie de stad gaan voorzien van de groeiende vraag naar energie.

Voedselsysteem
Lokaal, meer plantaardig, nieuwe bronnen van proteïne, de zee als akker en volledig gebruiken wat we oogsten. Steden hebben honger. We zijn druk met de transitie naar een nieuw voedselsysteem.

Sociale rijkdom
Geluk boven geld. Mensen centraal in al onze identiteiten. Het bouwen aan een inclusieve cultuur is de kern van vitale steden.

Projecten die een bijdrage leveren aan circulaire winst zullen naar alle waarschijnlijkheid een groot onderdeel uitmaken van de Floriade.

Over de Floriade 2022
Vanaf 14 april 2022 opent de Floriade om tot in oktober professionals en publiek te ontvangen. Niet alleen de Nederlandse organisaties zijn aanwezig. Zeker 40 landen nemen deel aan Floriade 2022 om te laten zien wat zij in huis hebben op het gebied van één of meer subthema’s van de Expo: Greening the City, Feeding the City, Healthying the City en Energising the City. Landenpaviljoens presenteren hun cultuur, planten, bloemen en innovaties.

Meer informatie: https://floriade.com

Auteur: Jeff van Dijk