Schiphol Trade Park in beeld

De eerste plannen voor de ontwikkeling van Schiphol Trade Park, waar C-Bèta is gevestigd, liggen al heel wat jaren achter ons. Jaren waarin niet alleen de vraag naar business parks veranderde, maar ook de wereld om ons heen. De behoefte aan (logistieke) ruimte rondom Schiphol groeide, maar tegelijkertijd staan we voor opgaves als de transitie naar een circulaire economie. Plannen werden keer op keer bijgesteld, om nieuwe inzichten en nieuwe kansen in te passen. Dat is een continue proces. Van elke ontwikkeling op Schiphol Trade Park leren we. En niet alleen wij, maar ook alle partners waar we mee samenwerken, zoals ontwikkelaars, (landschaps-)architecten, gemeente en bewoners.  Alleen samen met hen kunnen we de ambitie van Schiphol Trade Park om het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te worden, waarmaken. Het vergt van alle betrokkenen een hoge mate van flexibiliteit. Van durf. Van verantwoordelijkheidsgevoel.

De eerste bedrijven zijn operationeel, andere volgen heel snel. De panden zijn hoogst duurzaam van binnen, en hebben van buiten een verbinding met de omgeving. Een resultaat dat door intensieve samenwerking tot stand is gekomen.

In deze video vertelt een aantal betrokken partijen over hun visie op Schiphol Trade Park.

Wij danken Delta Development Group, Denkkamer Architectuur & Onderzoek, Madaster, Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten, Spectral, Gemeente Haarlemmermeer en bewoonster Corinne Kalisvaart voor hun medewerking en bevlogenheid.

Over Schiphol Trade Park

Schiphol Trade Park heeft de ambitie het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te zijn. Dat doen we door bij de gebiedsontwikkeling circulaire principes toe te passen. Zo wordt er bij de gebiedsinrichting onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen, duurzame mobiliteit en een duurzame omgang met water.

Bedrijven die zich op Schiphol Trade Park vestigen voldoen naast duurzaamheidseisen aan de hoge beeldkwaliteitseisen op het gebied van onder andere natuurinclusiviteit, biodiversiteit, ecologie en leefomgeving. De groene uitstraling van de panden is het ‘nieuwe normaal’ op het business park.

Deze maatregelen bieden elk bedrijf een waardevaste locatie, voor nu en later. Tegelijkertijd helpen wij zo mee aan de transitie naar een meer circulaire economie. Niet voor niets is Schiphol Trade Park in 2014 BREAAM**** gecertificeerd.