Nieuwe huurder Solar Green Point: “Samen zon opwekken is volstrekt logisch”

Na een succesvol collectief zonnestroomproject op het dak van de voormalige Caballero Fabriek in Den Haag heeft initiatiefnemer Stan Verheijen meerdere collectieve zonnestroomprojecten gestart met één doel: zonnestroom beschikbaar maken voor iedereen. Stan Verheijen: “Wij hebben de overtuiging dat het anders kan en ook anders zou moeten. Dat is onze drijfveer.” Dat het anders kan, bewijzen de diverse succesvolle projecten.

Met respect
Per 1 maart 2021 heeft Solar Green Point zijn intrek genomen in de gerenoveerde loods van C-Bèta. Stan: “C-Beta als circulaire broedplaats is een mooie omgeving om innovatie, creativiteit en duurzaamheid gezamenlijk tot een hoger plan te tillen. Solar Green Point wil hieraan graag een steentje bijdragen.” Vanuit hun nieuwe unit brengen zij grond- en dakeigenaren, initiatiefnemers en deelnemers bij elkaar. De trend naar collectief financieren, verzekeren, zorg verlenen of stroom opwekken is onomkeerbaar en past in de huidige tijdgeest. Samen zon opwekken is volstrekt logisch. Stan: “Als ieder voor zich gaat, komt dat vaak ook niet het aangezicht ten goede, met name in landelijke en natuurgebieden.” Bij het ontwikkelen en bouwen van een Solar Green Point is het respect voor de lokale gemeenschap essentieel. “Via haalbaarheidsstudies en met medewerking van planologen en ecologen proberen we de impact op de natuurlijke omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast zoeken we de dialoog op met lokale bewonersorganisaties en buurtinitiatieven. Graag werken we samen met lokale agenten die ons helpen bij het creëren van het benodigde draagvlak en er voor zorgen dat er een goede inpassing plaats kan vinden, zowel in de natuur als in de samenleving”, aldus Stan.

Solar Green Point ontwikkelt en exploiteert sinds 2009 grootschalige maatschappelijke zonneparken. Daarnaast biedt het jonge bedrijf een online platform, tot stand gekomen door de wens van particulieren, bedrijven en instellingen om lokaal zonne-energie op te wekken. Solar Green Point wil iedereen de gelegenheid bieden om zelf zonne-energie op te wekken en brengt partijen daarom bij elkaar.

Het kan!
Het zonnepark Caballero Fabriek, tot stand gekomen in 2013 als pilotcase voor het energieakkoord 2014, met 1.000 zonnepanelen is een voorbeeld van het eerste succesvolle grootschalige collectief zonnepark in Nederland. Daarnaast heeft Solar Green Point het eerste zonnedak in Nederland gerealiseerd binnen de huidige Postcoderoosregeling in Woerden, gevolgd door een tweetal dakprojecten in Den Haag. Daarmee is Solar Green Point voorloper op het gebied van het realiseren van zonnecollectieven en ervaringsdeskundige bij het realiseren van 13 zonnecollectieven projecten en telt ruim 630 participanten.

Verder heeft Solar Green Point naast dakprojecten zoals de Gruyter Fabriek in Den Bosch ook een aantal grotere collectieve grondgebonden zonneparken, gelegen langs snelwegen uitgevoerd. Hieronder vallen zonneparken in Haarlemmermeer langs de A4, in Rotterdam gelegen langs de A20, in Barendrecht langs de A15 en in Almere langs de A6.  Daarnaast heeft Solar Green Point grondgebonden maatschappelijke zonneparken in Zutphen maar ook >6MW projecten in Wagenborgen en Eerbeek ontwikkelt. Bovendien steunt Solar Green Point lokale energiecoöperaties en initiatieven om haar duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.