Niet zomaar een parkeerplaats

De nieuwe parkeerplaats bij C-Bèta, aan de achterzijde van de loods, is geen standaard parkeerterrein. Op basis van het principe van re-use en verantwoordelijk materiaalgebruik hebben SADC, Arcadis, Van Gelder Aannemingsmaatschappij en JdB groep samen een ontwerp gemaakt voor een duurzame parkeerplaats. Het resultaat is een parkeerterrein dat past in de gebiedsontwikkeling van Schiphol Trade Park wat de ambitie heeft het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te worden.

Op Schiphol Trade Park groeit circa 60 hectare miscanthus (olifantsgras). Dit miscanthus is uitermate geschikt om te gebruiken in biobased beton, zoals op Schiphol Trade Park eerder ook is toegepast in de betonranden van de infrastructuur. Deze samenwerking met Bio Bound is nu voortgezet op het nieuwe parkeerterrein van C-Bèta. Door het toepassen van halfopen biobasedverharding en ondergrondse buffers en drainage dat op oppervlakte water afwatert, is het terrein bovendien ook klimaatadaptief.

Het duurzame aspect komt verder naar voren in het slimme ontwerp en gebruik van materialen. Hierdoor kwamen er minder materialen vrij en zijn er minder materialen afgevoerd. Transportbewegingen, en dus CO2-uitstoot, zijn hiermee geminimaliseerd.

Ook aan regenwater is gedacht. In plaats van dit op te vangen en via buizen af te voeren, is een drainerend ontwerp uitgewerkt. Dit scheelt in aanleg van regenwatersystemen qua materiaalverbruik maar ook in beheer- en onderhoudskosten.

Aan het principe van re-use is invulling gegeven door restpartijen van andere werklocaties die SADC in de directe nabijheid ontwikkelt toe te passen. Ook heeft Schuurman Technologies een hergebruikte slagboom geleverd die eerder op een tijdelijk terrein elders werd gebruikt.

Natuurlijk ontbreken ook de voorzieningen voor elektrische voertuigen niet. Elektrische auto’s parkeren nu bij de nieuwe laadpalen naast de entree van het gebouw.

Tenslotte wordt de parkeerplaats rondom voorzien van groen. Het omliggende terrein is ingezaaid met een bloemrijk mengsel en ook bestaande beplanting heeft een nieuwe plek gekregen in plaats van het af te voeren. Naast een verbetering van de biodiversiteit zal dit aankomend voorjaar een kleurrijk beeld opleveren.

Door al deze toepassingen heeft het nieuwe parkeerterrein van C-Bèta een lage footprint.

Dit project kenmerkt zich door de samenwerking in de diverse fases van de totstandkoming: tijdens de ontwerp- en aanbiedingsfase is intensief overlegd om een ‘slim’ ontwerp te maken. Die samenwerking werd ook tijdens de bouw voortgezet. Door de flexibiliteit van alle partijen konden ook tijdens de aanleg optimalisaties worden doorgevoerd.

Kortom:

Circulariteit: we doen het samen.