Experimenteren met geluidadaptief bouwen

Van woensdag 29 september t/m vrijdag 1 oktober organiseren Smart Makers Education, Nova College, Gemeente Haarlemmermeer, Podium voor Architectuur, TU-Delft, Ymere, Hogeschool Inholland en nog veel meer bedrijven en scholen de Makathon Geluidadaptief en Circulair bouwen. De Makathon vindt plaats op de prachtige locatie van C-Beta in Hoofddorp die middenin een gebied ligt met volop uitdagingen als het gaat om geluidadaptief bouwen. We nodigen u van harte uit om deel te nemen, een bijdrage te leveren of om het event online te volgen vanaf woensdag 29 september via http://live.makathongeluidadaptiefbouwen.nl

Wat is een Makathon?

Tijdens een Makathon dagen we studenten, experts, bedrijven en leerlingen uit om slimme nieuwe oplossingen met de technologische mogelijkheden van vandaag te bedenken. Daarbij werken we met werkvormen als Design Thinking en Scrum en de laatste technologische mogelijkheden zoals bijvoorbeeld VR, Blockchain, 3D printing en Internet of Things. Onder begeleiding van een coach ontstaan slimme ideeën en oplossingen voor alledaagse maatschappelijke uitdagingen. De studenten van vo, mbo en hbo werken daarbij samen in multidisciplinaire teams met experts en medewerkers uit bedrijfsleven.

Het belang van inzicht en mogelijkheden in geluidadaptief bouwen
Bij ‘Geluid-adaptief bouwen’ wordt een manier van stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp toegepast waarbij het gebouw zelf en de omgeving slim en adaptief voor afscherming tegen vliegtuiggeluid zorgt. Een grote uitdaging voor een gemeente als Haarlemmermeer waar als gevolg van regels rondom vliegtuiggeluid veel beperkingen gelden om te bouwen. Dat terwijl met slimme manieren van ontwerp, gebruik van materialen en technologie vandaag de dag veel meer mogelijk is. Op de Makathon Geluidadaptief en Circulair bouwen gaan we samen met jong talent, experts en bedrijven op zoek naar slimme toepassingen van nieuwe materialen en technologie in:

  • Ontwerp van de omgeving
    Hoe kan de bebouwing worden neergezet en worden vormgegeven om stille plekken rondom de bebouwing te creëren?
    Hoe kunnen de ‘stillere’ plekken vervolgens worden vormgegeven en ingericht om goede verblijfsplekken te creëren, en hebben de plekken vervolgens een privaat of openbaar karakter? Kan technologie, bijvoorbeeld in de vorm van sensoren, helpen om meer inzicht te krijgen en om de omgeving ‘slimmer’ te maken en automatisch aan te passen aan het omgevingsgeluid?
  • Ontwerp van gebouwen
    Hoe kan bij het ontwerp van de ruimten binnen in de gebouwen worden ingespeeld op het afstemmen van gebruiksfuncties op de geluidbelasting op de gevels? Hoe kunnen gevels, ramen en de constructie geluid tegenhouden? Kunnen hiervoor materialen hergebruikt worden, en zo ja, hoe? Kan technologie, bijvoorbeeld in de vorm van sensoren, helpen om meer inzicht te krijgen en gebouwen ‘slimmer’ te maken en automatisch aan te passen aan het omgevingsgeluid?

Hoe kan ik of mijn bedrijf bijdragen aan deze Makathon?

Dit prachtige evenement kan alleen tot stand komen met bijdragen van partners en sponsoren zoals uw organisatie. We zoeken expertise, enthousiastelingen en bedrijven die actief in een team willen deelnemen of partijen die relevante materialen, technologie of middelen willen exposeren of beschikbaar stellen aan onze deelnemers. We zouden u heel graag willen vragen of u wilt helpen dit evenement mede mogelijk te maken, bijvoorbeeld door:

  • Deelnemen in een team, u bent het gehele event (3 dagen) actief onderdeel van een van de teams en gaat samen met de studenten aan de slag om slimme geluidadaptieve oplossingen te bedenken voor een van de uitdagingsgebieden.
  • Expertise (van uw organisatie) inbrengen door bijvoorbeeld exposeren van uw producten en/of concepten m.b.t. materialen, circulair en/of geluidadaptief bouwen. Bij voorkeur 3 dagen en/of anders in ieder geval de woensdag en/of donderdag.

Wat levert het (mij) op? 

Deze makathon is de aftrap van een duurzame samenwerking en het betrekken van bv. studenten en scholen

bij de uitwerking van uitdagingen in circulair en geluidadaptief bouwen in de regio Haarlemmermeer. De Makathon als werkvorm zelf is ook een experiment, maar beslist niet met een eenmalig karakter – mogelijk volgen er nieuwe (vervolg) Makathons uit voor uitdagingen in andere gebieden. De Makathon biedt u daarnaast de mogelijkheid om kennis te maken met aanstormend jong talent, uw netwerk uit te breiden en niet onbelangrijk zelf ideeën op te doen van de mogelijkheden van circulair en geluidadaptief bouwen.

De Makathon en uitkomsten volgen? Dat kan heel eenvoudig via onze livestream!

Speciaal voor iedereen met interesse in het onderwerp en/of de voortgang van de deelnemers hebben we op gezette momenten een livestream vanaf de Makathon. U kunt vanaf woensdag 29 september 09:00 uur heel eenvoudig meekijken via http://live.makathongeluidadaptiefbouwen.nl

Voorlopige programma van de livestream

Woensdag 29 september

09.00 – 10.00 – Aftrap Makathon en introductie thematiek met Wethouder Marjolein Steffens, Martijn Lugten van de TU-Delft en Ymere.
10.00 – 10.30 – In gesprek met betrokken partijen over belang van geluidadaptief bouwen
12.45 – 13.00 – Introductie workshop programma waarvan 1 te volgen via livestream
14.00 – 16.00 – Inkijkje bij de teams van de Makathon
16.30 – 17.00 – Afsluiting Makathon dag 1


Vrijdag 1 oktober

09.00 – 10.00 – Opening dag 3 met Mariska Hulsewe, hoe doe je nu een goede pitch?
11.00 – 13.00 – Oefenronde pitches met feedback aan teams
14.00 – 15.00 – Demonstratie prototypen door teams
15.15 – 16.15 – Pitches door de teams
16.45 – 17.00 – Prijsuitreiking en jury commentaar

Meer informatie?

Voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen met:

Tim van der Voord              –             tvoord@novacollege.nl                                          algemene organisatie

Yvonne Lub                          –             y.lub@podiumarchitectuur.nl                              Podium voor Architectuur

Femke van der Zijp            –             femke.van.der.zijpp@haarlemmermeer.nl         Gemeente Haarlemmermeer