C-Bèta in panel WeMakeThe.City

Donderdag 20 juni maakt Isaac Roeterink van C-Bèta onderdeel uit van de paneldiscussie tijdens de bijeenkomst Campus Amsterdam. Deze bijeenkomst in Pakhuis De Zwijger is onderdeel van de week van WeMakeThe.City.

WeMakeThe.City

WeMakeThe.City vindt plaats van 17 t/m 23 juni in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en is het festival dat steden beter maakt en iedereen uitnodigt om steden meer leefbaar, veilig, rechtvaardig, duurzaam, bereikbaar en inclusief te maken. Een week lang staat de hele MRA met conferenties, meet-ups, hackathons en exposities in het teken van urgente stedelijke vraagstukken én oplossingen.

C-Bèta als minicampus van Campus Amsterdam

Tijdens de dagvullende bijeenkomst op 20 juni wordt met internationaal aansprekende sprekers bekeken hoe Campus Amsterdam meer kan worden dan een fysiek cluster van bedrijven, onderzoek en onderwijs. Het volledige programma en informatie over aanmelden is hier te vinden.

Campus Amsterdam werd in 2018 opgericht om kennisuitwisseling tussen deze diverse kennisdistricten te stimuleren, maar ook om kenniscreatie te ondersteunen en cross-over samenwerking op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag mogelijk te maken. Op 20 juni worden de ervaring omtrent campusontwikkelingen vanuit Tampere (Finland), Groningen en Eindhoven gedeeld. Wat is nodig om campussen echt innovatieve hotspots te maken? Hoe kunnen campussen inspirerende bakens worden voor duurzame en inclusieve stadsontwikkeling? En op welke manier kunnen de kennis en vaardigheden van campussen in de regio Amsterdam worden gedeeld om te profiteren van bredere community’s?

Isaac Roeterink zal in de paneldiscussie ingaan in hoe deze ervaringen en inzichten in de verdere ontwikkeling van C-Bèta zullen worden meegenomen.