SADC

SADC (Schiphol Area Development Company N.V.) ontwikkelt toekomstbestendige, goed bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werklocaties, in de Metropoolregio Amsterdam, die ook aan bijdragen aan de leefkwaliteit. SADC past op maat circulaire principes toe bij het ontwikkelen van haar werklocaties. Passend bij de mate van invloed die zij hebben, ontwikkelen ze circulaire principes, met als doel geen waardeverlies en inzet op waardecreatie. De impact van SADC wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s) die door de Verenigde Naties zijn opgesteld.

In de portefeuille van SADC zitten Business Park Amsterdam Osdorp, PolanenPark, Bedrijvenpark De President, Schiphol Logistics Park en Schiphol Trade Park, waar C-Bèta is gevestigd. Schiphol Trade Park heeft de ambitie het meest duurzame business park van Europa te zijn. Zo wordt er bij de gebiedsinrichting onder andere nagedacht over het gebruik van groene energie, hergebruik van grondstoffen en een duurzame omgang met water. Bedrijven die zich hier vestigen moeten naast duurzaamheidseisen voldoen aan de hoge beeldkwaliteitseisen op het gebied van onder andere natuurinclusiviteit, biodiversiteit, ecologie en leefomgeving. De groene uitstraling van de panden is het ‘nieuwe normaal’ op het business park.

SADC werkt nauw samen met publieke en private partijen, klein en groot. Ze deelt kennis en ervaring met verschillende ‘communities’ en institutionele partijen die zich bezighouden met het ontwikkelen van de circulaire economie, om innovaties te stimuleren en belemmeringen weg te nemen.

Contactgegevens

Isaac Roeterink
06 – 15 87 74 99
i.roeterink@sadc.nl
www.sadc.nl