Terugblik Tour Drentea & Brink-Lune 3 oktober 2019

Er wordt al veel gesproken over circulaire economie en we weten dat Nederland in 2050 circulair moet zijn. Maar: waar moeten we beginnen en hoe doen andere bedrijven dat? Drentea en Brink/Lune nodigden hun relaties en die van C-Bèta uit om te ervaren hoe zij de circulaire manier van werken al jaren in de praktijk brengen.

Lune, koploper op het gebied van professionele afvalsystemen, en Drentea office furniture zetten afgelopen 3 oktober hun deuren open om dit te bereiken. Wat is hun kijk op een duurzame circulaire economie, vanuit welke locatie doen ze dit, met welke middelen, welke mensen zijn hier de drijvende krachten achter en wat zijn hun ambities?

We werden verwelkomd bij Drentea alwaar we helemaal werden bijgepraat door Erik Luisman die toelichtte dat circulariteit in de genen van Drentea zit en altijd vanzelfsprekend is geweest. Maar wat is circulair eigenlijk? En als je circulair wilt ondernemen moet je het gewoon doen en ben bereid kleine babystapjes te nemen om je uiteindelijke doel te bereiken. Het werd een zeer interactief gesprek en na afloop kregen we een rondleiding in de fabriek waar Erik ons ook vertelde hoe belangrijk vakmanschap en het koesteren van je medewerkers was. Dit zal ook duidelijk naar voren komen in Drentea’s nieuwe huisstijl.

Na een lunch bij Drentea vertrokken we naar Brink/Lune en vertelde Wido van den Bosch over zijn droom en hoe hij dit binnen Brink/Lune vorm geeft. Dit doet Lune niet alleen, maar zoeken hierin veel samenwerkingen (bijvoorbeeld met Returnity in het geval van de nieuwe afvalbak Binc). Daarnaast vertelde Mark Pastoor over het nieuwe initiatief van Brink (MadeCircularBy…) dat zij recentelijk gelanceerd hebben. Het is een netwerk van maakbedrijven met bewezen ervaring op het gebied van circulariteit die andere bedrijven helpen bij het verwezenlijken van hun circulaire ambities. Bij alles wat Brink / Lune doet luidt ook hierbij het devies: als je circulair wilt ondernemen moet je het gewoon doen.

Het was een zeer inspirerende middag met veel mooie voorbeelden. Wil jij als exposant graag de volgende keer gastheer zijn van de circulaire tour, mail dan naar Marleen.

Op naar de volgende circulaire tour!