Nationaal Sustainability Congres door de ogen van Steef:

DEN BOSCH, 7-11-19 | Vandaag was ik een van de gelukkige bezoekers van het Nationaal Sustainability Congres, met als thema: people, planet, progress! Een mooie kans waar ik opnieuw ben geïnspireerd over de manier hoe we naar duurzaamheid kijken, hoe we in actie komen en hoe we de afgelopen jaren vooruitgang hebben geboekt op duurzaamheidsvlak. Vanuit mijn rol als programmacoördinator bij C-Bèta heb ik genoeg inspiratie opgedaan om de programmering voor 2020 verder vorm te geven. Ik deel graag mijn drie grootste inzichten van deze dag, die naar mijn idee voor vooruitgang hebben gezorgd en waar ik in mijn functie nog meer bij stil wil staan:

Samenwerking

‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!’ Het was opvallend om te horen hoeveel er is gesproken over samenwerking om negatieve impact te minimaliseren, en positieve impact te vergroten. Samenwerking binnen en tussen bedrijven, van management tot medewerker. Samenwerking in gehele ketens, van klant tot leverancier. Samenwerking tussen overheden, bedrijven en burgers. Het besef dat we allemaal onderdeel zijn van hetzelfde systeem, en de onderlinge afhankelijkheid die dit met zich meeneemt, is een besef die door iedereen nog beter is doorgedrongen vandaag.

Transparantie en vertrouwen

Als tweede heb ik opgemerkt dat de toegenomen transparantie en daarmee vertrouwen zijn effect heeft op de vooruitgang richting duurzaamheid. ‘Maar 16% van de alle katoen in de producten van de Zeeman is pas duurzaam te noemen’, sprak CSR-manager van Zeeman Arnoud van Vliet. Ik schrok van dit minimale percentage, maar ben blij met het eerlijke gesprek wat we vandaag konden voeren. ‘We zijn er nog niet’, is een veelgehoorde zin, maar door steeds meer te weten over waar de uitdagingen zitten, en hier eerlijk over te communiceren, ontstaat vertrouwen om door te gaan op de ingeslagen weg.

Veranderen is doen!

Dat verandering nodig is, is niet meer het onderwerp van het gesprek. Het gaat nu om het doen! Ook in de programmering van C-Bèta is dit een van de belangrijkste waarden voor 2020: niet alleen praten en inspiratie opdoen, maar ook toewerken naar acties en vervolgbijeenkomsten. CSR-manager Jolanda Soons-Dings van Lamp Weston/Meijer, nam ons mee in het vijfstappenplan.

Willen – verandering begint bij weten wat je wilt veranderen.

Weten – het is vervolgens ook weten waar je de meeste impact kunt maken, door onderzoek te doen en data te verzamelen.

Kennen – deze kennis kun je vervolgens omzetten in inzichten, die je kunnen helpen om keuzes te maken. Helaas kun je niet de hele wereld redden, dus prioriteiten stellen is hierin belangrijk.

Kunnen – het plan van aanpak stel je samen met de mensen met een gedeelde visie, die de juiste skills hebben, en waar diversiteit en talent samenkomt.

Doen – om vervolgens te gaan doen en in actie te komen, want de tijd dringt!

Juist deze doe-mentaliteit laat ons veel leren, geeft ons weer nieuwe inzichten en maakt ons in staat om aanpassingen te implementeren die passen bij de veranderende omstandigheden. Want zoals Darwin al sprak: ‘het zijn niet de sterksten die overleven, maar degene die zich het best kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden’.