Van Gelder blijft investeren in elektrisch materieel

Van Gelder blijft investeren in duurzaam materieel. Zo zijn er in 2021 vier uiterst schone machines aangeschaft door het infrabedrijf. Daaronder valt een volledig elektrische asfaltspreidmachine die in oktober 2022 wordt geleverd. Deze Dynapac asfaltspreidmachine heeft een werkbreedte van 2,5 tot 5 meter, stoot lokaal geen CO2 en fijnstof uit en heeft daarmee geen negatieve invloed op het lokale leefklimaat.

Wat we al wel in gebruik hebben kunnen nemen zijn een Stage V wals, de eerste elektrische, mobile graafmachine van 6,1 ton en vier elektrische vrachtwagens. Tenslotte wordt nog voor de zomer van 2022 een asfaltafwerkmachine met een werkbreedte van 3 tot 6 meter met een Stage-V motor in gebruik genomen.

Toekomstige generaties

De voordelen van de elektrische machines op het gebied van duurzaamheid zijn groot, zo vertelt Leendert Ripping, directeur Aannemingsmaatschappij Van Gelder: “Om in 2030 volledig klimaatneutraal te kunnen opereren en in 2050 volledig circulair, is de inzet van elektrisch materieel noodzakelijk. Zo kunnen we op emissie absoluut het onderscheid maken op de aan te nemen projecten. Daarmee verlagen we onze impact op het milieu en helpen we onze partners bij het realiseren van hun duurzame doelstellingen. Bovendien dragen wij als Van Gelder bij aan een gezonde en veilige woonomgeving. Dat doen we niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor toekomstige generaties.”