Terugblik: Event Circulaire Energierenovaties

Circulaire Energierenovaties event

Vrijdag 10 maart vond het startevent plaats van het TKI project Circulaire Energierenovaties. Het was een mooie middag met inspirerende sprekers en workshops.

Uit onderzoek van EIB blijkt dat nu al het merendeel van de emissies van het bouwproces uit renovatie en onderhoud komt. Met de grote verduurzamingsopgave van de bestaande bouw voor de boeg, moet daar een omslag gemaakt worden. De materiaal gebonden emissies vinden nu plaats en hebben een onmiddellijke invloed op het 1,5 graden CO2 budget.

Mantijn van Leeuwen gaf de inleiding. Ruim 3 jaar geleden is met de DGBC het eerste onderzoek gedaan naar de impact van bouwmaterialen en zijn Paris Proof grenswaarden bepaald voor het bouwproces. Ook in andere landen dringt het besef door. In Frankrijk ligt er een wetsvoorstel om met een maximale CO2 terugverdientijd op bouwmaterialen te werken: materialen die en zich energetisch terug te verdienen.

Impact van bouwmaterialen

Dat vraagt om een omslag. Naast alternatief (biobased) grondstofgebruik voor isolatie, zoals Bas Holla van Cyclin bijvoorbeeld biedt, is een van de opties is het hergebruik van materialen, na revisie, waar Jeffrey van Empel van Inexeon zich op richt. Tijdens het tweede deel van het seminar zijn in drie groepjes voor 3 werkpakketten ideeën geïnventariseerd om de impact van bouwmaterialen terug te dringen. W/E adviseurs, Metabolic en TU/e gaat werken aan een kansenkaart. In de sessie van NIBE, Nieman & Constructief werden voor de verschillende bouwdelen van een woningen circulaire en biobased alternatieven voor renovaties opgevraagd. Zij gaan deze gebruiken om concepten door te rekenen. De sessie van Alba Concepts, LBT | Sight en SGS Search ging in op de installaties, een grote post in de totale CO2 footprint van de bouw, zoals uit de recente discussie over de impact van warmtepompen bleek.

Het projectconsortium zal input uit de werksessie gebruiken ter validatie en doorontwikkeling van de verschillende energie-concepten die als onderdeel van het onderzoek opgesteld zijn. In het najaar zal het project opgeleverd worden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en zal een slotbijeenkomst georganiseerd worden waarin de kennis uit het project met de markt/sector zal worden gedeeld.