Lune

Als pionier in de markt van afvalinzamelmiddelen, ontwerpt, ontwikkelt en produceert Lune afvalscheidingssystemen gebaseerd op principes van de circulaire economie. Lune is onderdeel van de Brink groep: een metaalbewerker uit Hoogeveen waar Industry 4.0 en Circulariteit in de praktijk samenkomen.

Alle inzamelmiddelen van Lune zijn zeer efficiënt en ergonomisch in hun gebruik en met name eenvoudig te onderhouden, repareren en te vervangen. Hiermee kan niet alleen de levensduur aanzienlijk worden verlengd, maar zijn ze ook volledig te upgraden voor een nieuw levenscyclus.

Lune biedt circulaire business modellen aan die variëren van upgrading, refurbishment, repair, per-per-use tot lease met een bijbehorende terugnameregeling.  

https://lune.nl