C-creators

Er is een enorme potentie en grote rol weggelegd voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als bakermat van de circulaire economie. Aan het benutten van deze potentie levert C-creators een bijdrage, zodat over enkele jaren de circulaire economie het nieuwe normaal is geworden. Een team van bevlogen mensen werkt aan diverse projecten, waarvan het Bouwprogramma er een is, die bijdragen aan deze essentiële systeemverandering. 

C-creators is een stichting die zich richt op de versnelling van de circulaire economie in de MRA. We werken aan verschillende projecten, maar assisteren ook bij vraagstukken van organisaties (bijvoorbeeld projectbegeleiding). Onze tools en methodieken maken het mogelijk om een vraagstuk, in welk stadium dan ook, een stap verder te brengen.

Het Bouwprogramma is opgezet in samenwerking met Cirkelstad, EIB, TNO, en vijf founding fathers (Rabobank, Schiphol, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Amsterdam).

Het programma stelt de sector in staat om de transitie van een lineaire naar een circulaire economie in de bouw te versnellen.

Door het programma worden de voordelen van circulariteit grootschalig in de praktijk toegepast en benut. Zo verbinden wij actief opdrachtgevers en opdrachtnemers, met circulariteit en innovatie als uitgangspunt. Daarnaast werkt het Bouwprogramma aan de ontwikkeling en het uitrollen van ‘gereedschap’ voor de sector en bestaat er een academie waar kennis actief ontwikkeld en gedeeld wordt.

Het Bouwprogramma heeft als doel de circulariteit in de bestaande bouwopgave van de MRA (250.000 nieuwe woningen tot 2040) te versnellen. Voor uitvoering van het programma is inhoudelijke kennis over de bouw essentieel.

http://c-creators.org/zoek/bouwprogramma

http://c-creators.org