Startevent Circulaire Energierenovaties

  • Datum: 10 maart 2023
  • Tijd: 13:00
  • Locatie: C-Bèta

In de afgelopen decennia is er veel aandacht geweest voor het verduurzamen van de
gebouwde omgeving. Hierbij lag de nadruk op de energetische verduurzaming: isoleren,
duurzame opwek, opslag van energie en het slim uitwisselen en benutten van duurzame
energiebronnen.

Om de energietransitie toekomstbestendig vorm te geven zullen we ook rekening moeten
houden met de milieu impact van de bouwactiviteiten en materialen die nodig zijn voor deze
‘energierenovaties.

Voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen is het van belang om de integrale
milieubelasting van de energetische verduurzaming te minimaliseren en niet alleen te kijken
naar de CO2 uitstoot tijdens de gebruiksfase. Dit kan door principes van circulariteit toe te
passen bij energierenovaties.

Een breed gedragen consortium vanuit de bouwsector brengt in opdracht van het Ministerie
van Economische Zaken en Klimaat de oplossingsrichtingen voor circulaire energie
renovaties in kaart.

Ben jij op zoek naar circulaire oplossingen voor het terugdringen van de energiebehoefte van
jouw gebouw of heb je oplossingen die hier aan kunnen bijdragen? Schrijf je dan snel in voor
deze bijeenkomst!

Programma:
13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Start Plenair Programma

  • CO2 terugverdientijd materialen door Mantijn van Leeuwen (NIBE)
  • Ketenproblemen bij remanufacturing van gebouw gebonden installaties door Koen Veldman (Inexeon)
  • Circulaire isolatie, de doorstart door Bas Holla (Cyclin B.V.)
  • Panel discussie

14.40 uur Break
14.50 uur Start Workshops (3 x 40 minuten)

  • Workshop 1: Kansenkaart gebouwvoorraad voor circulaire energierenovaties
  • Workshop 2: CO2 impact indicator van materialen voor energierenovaties
  • Workshop 3: Op naar circulaire installaties door de hele keten

15:30 uur Plenaire terugkoppeling
16.00 uur Netwerkborrel

Aanmeldformulier Circulaire Energierenovaties