The Curiosophy Collective

The Curiosophy Collective biedt diensten om te komen tot nieuwe perspectieven op fundamentele vragen van persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke aard. Met nieuwsgierigheid als basis.

Curiosophy is de praktijk van nieuwsgierigheid in leven en werk. Het vermogen een antwoord te bieden op de uitdagingen van deze tijd, begint met het vermogen onszelf te blijven verwonderen. Antwoorden komen zodra we weten hoe voorbij het zeker-weten te komen. Dit vraagt een nieuwsgierige mindset en een serieuze skillset.

The Curiosophy Collective verbindt mensen op duurzame wijze rondom fundamentele vraagstukken. En hierbij nieuwsgierigheid aanboren als natuurlijke hulpbron. Hiermee wordt het menselijk potentieel geoptimaliseerd en voortdurend hergebruikt. Een sociale definitie van duurzaamheid.

Ze doen dat vanuit vier pijlers:

  • Membership: Curiosophy verenigt leiders, ondernemers, filosofen, investeerders, kunstenaars, bestuurders, die oprecht nieuwsgierig zijn en impact willen maken t.a.v. maatschappelijke vraagstukken.
  • Academy: een uitdagende plek waar je leert om je nieuwsgierigheid effectief in te zetten ten behoeve van vraagstukken in leven en werk
  • Coaching: vind nieuw perspectief op jouw persoonlijke vraag of de vraag van je team.
  • Consulting: ontwerpen en begeleiden van processen om toe te werken naar collectief perspectief op een strategische vraag van de organisatie.

Contactgegevens

Marit Oosterwijk
085 – 620 47 00
mail@thecuriosophycollective.com
www.thecuriosophycollective.com