Solar Green Point

Solar Green Point ontwikkelt en exploiteert sinds 2009 grootschalige grondgebonden maatschappelijke zonneparken. Daarnaast biedt Solar Green Point een online platform, tot stand gekomen door de wens van particulieren, bedrijven en instellingen om lokaal zonne-energie op te wekken. Solar Green Point wil iedereen de gelegenheid bieden om zelf zonne-energie op te wekken en brengt grond- en dakeigenaren, initiatiefnemers en deelnemers bij elkaar op het online platform.

Het zonnepark Caballero Fabriek, tot stand gekomen in 2013 als pilotcase voor het energieakkoord 2014, met 1.000 zonnepanelen is een voorbeeld van het eerste succesvolle grootschalige collectief zonnepark in Nederland. Daarnaast heeft Solar Green Point het eerste zonnedak in Nederland gerealiseerd binnen de huidige Postcoderoosregeling in Woerden, gevolgd door een tweetal dakprojecten in Den Haag. Daarmee is Solar Green Point voorloper op het gebied van het realiseren van zonnecollectieven en ervaringsdeskundige bij het realiseren van 13 zonnecollectieven projecten en telt ruim 630 participanten.

Verder heeft Solar Green Point naast dakprojecten zoals de Gruyter Fabriek in Den Bosch ook een aantal grotere collectieve grondgebonden zonneparken, gelegen langs snelwegen uitgevoerd. Hieronder vallen zonneparken in Haarlemmermeer langs de A4, in Rotterdam gelegen langs de A20, in Barendrecht langs de A15 en in Almere langs de A6.  Daarnaast heeft Solar Green Point grondgebonden maatschappelijke zonneparken in Zutphen maar ook >6MW projecten in Wagenborgen en Eerbeek ontwikkelt. Bovendien steunt Solar Green Point lokale energiecoöperaties en initiatieven om haar duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

Contactgegevens

Stan Verheijen
06 – 34 24 19 88
sverheijen@solargreenpoint.nl
www.solargreenpoint.nl