C-creators

Stichting C-creators is in 2018 opgericht door de Rabobank Regio Schiphol en Schiphol Groep. Deze twee organisaties maken samen met de gemeente Haarlemmermeer en Amsterdam de stichting mogelijk. Per 1 januari 2020 is ook de Provincie Noord-Holland kernpartner geworden van de stichting. In vier pijlers – projecten, academie, gereedschap en community – werkt C-creators aan de opschaling naar een circulaire bouweconomie. Kern zijn schaalbare projecten waarin we kennis opdoen, delen in en buiten ons netwerk en de circulaire lat steeds hoger in leggen. De focus ligt daarbij op de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA-regio heeft de schaal om een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van de groei naar een circulaire economie en creëert daarmee exportkansen.

C-Creators richt zich de volgende pijlers:

  • Loket voor borging, uitwisseling en verbinding

Binnen de MRA-regio wordt kennis in samenhang ontwikkeld en zowel digitaal als fysiek gedeeld om plannen in de regio sneller om te kunnen zetten naar resultaten. De stichting is daarmee een platform voor kennisopbouw, kennisdeling en kennisintegratie en heeft een verbindende rol.

  • Business development en meerjarige innovatieprogramma’s

Het ontwikkelen van (grootschalige) innovatietrajecten om systeemverandering in de bouwsector te bewerkstelligen teneinde de circulariteit van nieuwbouwwoningen te verhogen en tevens het toepassen van circulariteitsprincipes bij renovaties van woningen en de utiliteitsbouw, het Bouwprogramma. Eventueel hieruit voortvloeiende opdrachten zullen worden aanbesteed conform de aanbestedingsregels van de deelnemende bedrijven.

  • Toegang tot geduldig kapitaal voor CE-initiatieven

De stichting bevordert de toegang tot geduldig kapitaal voor circulaire initiatieven (met name MKB, projectfinanciering en startups).

Contactgegevens

info@c-creators.org
www.c-creators.org