C-creators

C-creators is een publiek-private stichting zonder winstoogmerk die zich inzet voor het bevorderen van een circulaire bouweconomie in de metropoolregio Amsterdam. Dit doen wij in het Bouwprogramma.

Onze producten
Het fundament van het Bouwprogramma bestaat uit gebiedsontwikkeling, nieuwbouw- en renovatieprojecten. Hierin wordt het ecosysteem van partners (lokale overheden, private partijen,
grote en kleinere bouwbedrijven en kennisinstellingen) actief betrokken. Opgedane kennis wordt onvoorwaardelijk gedeeld tijdens kennissessies, masterclasses en Cirkelstad community of practice
bijeenkomsten. Ook wordt kennis en ontwikkeld gereedschap in de academie ontsloten.

Wat ons uniek maakt
C-creators gelooft in de kracht van samenwerking en community building. We betrekken actief
het ecosysteem van partners en toetsen het ontwikkelde gereedschap in nieuwe bouw-& ontwikkelopgaven. Alle activiteiten zijn gericht op vergroten van kennis, onvoorwaardelijke kennisdeling en integratie.

Lees meer