transitie naar circulariteit in de bouw

Circulariteit vergroten in de bouw

 

Het bouwprogramma is in het leven geroepen in nauwe samenwerking met Cirkelstad, TNO en EiB door C-creators. Het doel: de transitie van een lineaire naar een circulaire economie in de bouw te versnellen. Grootschalig brengen we circulariteit in de praktijk door innovaties actief te verbinden met opdrachtgevers en opdrachtnemers. ‚Äč In dit programma worden vastgoedontwikkelaars gefaciliteerd bij hun realisatievraag. Voor de realisatie worden vervolgens opdrachtnemende partners betrokken, zowel bij de uitvraag als bij de daadwerkelijke bouw of renovatie. Aanvullend speelt het bouwprogramma een actieve rol bij het ontwikkelen van instrumentarium en het uitvoeren van onderzoeken. Tot slot voorziet het bouwprogramma in uitgebreid trainingenpakket. Op deze manier versnellen we van kennisdeling naar implementatie

Lancering

 

Donderdag 9 november a.s. wordt het Bouwprogramma officieel gelanceerd.

 

Zaal open - 14.45 uur

Aanvang programma - 15.15 uur

Afsluiting - 17.45 uur (borrel)

Locatie: Circular Expo, Rijnlanderweg 916, Hoofddorp. 

Programma:

  • Welkom door Guido Braam
  • 'MRA Circulair in 2030' door Jacqueline Cramer
  • 'Cirkelstad Haarlemmermeer als onderdeel van Bouwprogramma MRA' door John Nederstigt Panelgesprek
  • 'Ketensamenwerking in de bouw'

 

'Ervaar het bouwprogramma'-carrousel:

  • Praktijk - Gebiedsontwikkeling door BPD
  • Instrumentarium - 'Elementenpaspoort harmoniseren of niet?'
  • Kennisontwikkeling - Circulaire verdienmodellen Kennisdeling & Academy  -
  • Ketensamenwerking door Marcel Noordhuis

Laatste nieuws: